Technologies
 

Production process

Kyushu F.tech Inc. | Arrival of materials
Kyushu F.tech Inc. | Pressing

Kyushu F.tech Inc. | Pressing
Kyushu F.tech Inc. | Pressing
Kyushu F.tech Inc. | Welding
Kyushu F.tech Inc. | Assembly
Kyushu F.tech Inc. | Inspection

traceability
Kyushu F.tech Inc. | Shipment
▲ PAGE TOP

Quality Assurance

Kyushu F.tech Inc. | Quality policy

Kyushu F.tech Inc. | traceability

▲ PAGE TOP